Participa

L’estructura de les jornades vol afavorir la presència activa de totes les persones inscrites en les mateixes. Amb aquest format, pretenem que hi hagi espais per a l’intercanvi, les relacions personals i l’apropament de tu a tu entre el grup.

La intenció és obrir el debat a una participació coral que doni peu a les conclusions del congrés a partir d’una dinàmica de taules de treball, durant l’últim matí del congrés.

A més, qui ho desitgi pot participar presentant un pòster en relació als temes de les taules de treball o aportar materials a la zona de documentació.