Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT GENÈRICA

Última modificació: juny 2018

Llegiu, per favor, detingudament aquesta política de privacitat. Hi trobareu informació important sobre el tractament de les vostres dades personals i els drets que us reconeix la normativa vigent en la matèria. Ens reservam el dret d’actualitzar la nostra política de privacitat en qualsevol moment amb motiu de decisions empresarials, com també per complir amb eventuals canvis legislatius o jurisprudencials. Si teniu dubtes o necessitau qualsevol aclariment pel que fa a la nostra Política de privacitat o als vostres drets, podeu contactar amb nosaltres a través dels canals que s’indiquen més endavant.

Podeu sol·licitar una còpia d’aquesta política per conservar-la.

Manifestau que les dades que ens facilitau, ara o en el futur, són correctes i veraces i us comprometeu a comunicar-nos-en qualsevol modificació. En cas que proporcioneu dades de caràcter personal de tercers, us comprometeu a obtenir el consentiment previ dels afectats i a informar-los sobre el contingut d’aquesta política.

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

Responsable: Fundació Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma
Adreça postal: Plaça Porta de Santa Catalina, 10 07012 Palma
Telèfon: (+34) 971-908200
Correu electrònic: museu@esbaluard.org

Per a què tractarem les vostres dades?

Les dades dels nostres clients seran tractades per a la gestió administrativa de la relació que mantenen els voluntaris amb nosaltres i el compliment de les nostres obligacions legals. Així mateix, tractarem les vostres dades per mantenir-vos informat sobre les nostres iniciatives i oportunitats de voluntariat.

Durant quant de temps conservarem les vostres dades?

De manera general, conservarem les vostres dades durant la vigència de la relació que mantingueu amb nosaltres i, en tot cas, durant els terminis prevists a les disposicions legals aplicables i durant el temps necessari per atendre possibles responsabilitats nascudes d’aquest tractament. Cancel·larem les vostres dades quan ja no siguin necessàries o pertinents per a les finalitats per a les quals foren sol·licitades. Les dades tractades per mantenir-vos informat sobre iniciatives futures es conservaran vigents mentre no en sol·liciteu l’eliminació.

Base jurídica dels tractaments

La base jurídica per al tractament de les vostres dades personals és la vostra sol·licitud de participar en el nostre programa de voluntariat, el compliment de les nostres obligacions legals, a més del nostre interès legítim a enviar-vos comunicacions sobre iniciatives futures de voluntariat que puguin ser del vostre interès.

De manera general, us comunicam que la informació requerida serà necessària per tramitar la vostra sol·licitud de participació en el voluntariat.

A qui podem comunicar les vostres dades?

Les vostres dades només es comunicaran a tercers per obligació legal o quan sigui necessari per al programa.

Quins són els vostres drets?

Teniu dret a obtenir confirmació de si tractam o no les vostres dades personals i, en aquest cas, d’accedir-hi. Podeu, igualment, sol·licitar que es rectifiquin les vostres dades quan siguin inexactes, o que es completin les dades incompletes, a més de sol·licitar-ne l’eliminació quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat per a la qual foren recollides.

En determinades circumstàncies, podreu sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades. En aquest cas, només tractarem les dades afectades per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions o amb vista a la protecció dels drets d’altres persones.

En determinades condicions i per motius relacionats amb la vostra situació particular, podreu igualment oposar-vos al tractament de les vostres dades. En aquest cas, deixarem de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos que prevalguin sobre els vostres interessos, drets i llibertats, o per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.

Podeu revocar el consentiment que haguéssiu prestat per a determinades finalitats, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la retirada, i presentar una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Us informam que el Reglament Europeu de Protecció de Dades Personals us reconeix igualment el dret a la portabilitat de les vostres dades.

Si voleu deixar de rebre informació sobre les nostres iniciatives i oportunitats futures de voluntariat, podeu enviar un correu electrònic a l’adreça electrònica següent: museu@esbaluard.org

Per exercir els vostres drets, ens heu de remetre una sol·licitud acompanyada d’una còpia del vostre document nacional d’identitat, o d’un altre document vàlid que us identifiqui, per correu postal o electrònic a les adreces indicades a l’apartat: Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

Podeu obtenir més informació sobre els vostres drets i com exercir-los a la pàgina de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades a:
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/derechos/index-ides-idphp.php

POLÍTICA DE PRIVACITAT CLIENTS, VISITANTS I «AMICS D’ES BALUARD»

Última modificació: juny 2018

Llegiu, per favor, detingudament aquesta política de privacitat. Hi trobareu informació important sobre el tractament de les vostres dades personals i els drets que us reconeix la normativa vigent en la matèria. Ens reservam el dret d’actualitzar la nostra política de privacitat en qualsevol moment amb motiu de decisions empresarials, com també per complir amb eventuals canvis legislatius o jurisprudencials. Si teniu dubtes o necessitau qualsevol aclariment pel que fa a la nostra Política de privacitat o als vostres drets, podeu contactar amb nosaltres a través dels canals que s’indiquen més endavant.

Manifestau que les dades que ens facilitau, ara o en el futur, són correctes i veraces i us comprometeu a comunicar-nos-en qualsevol modificació. En cas que proporcioneu dades de caràcter personal de tercers, us comprometeu a obtenir el consentiment previ dels afectats i a informar-los sobre el contingut d’aquesta política.

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

Responsable: FUNDACIÓ ES BALUARD MUSEU D’ART MODERN I CONTEMPORANI DE PALMA
Adreça postal: Plaça Porta de Santa Catalina, 10 07012 Palma
Telèfon: (+34) 971908200
Correu electrònic: museu@esbaluard.org

Per a què tractarem les vostres dades?

Les dades dels nostres visitants seran tractades per a la gestió administrativa i econòmica de la relació que mantenen amb nosaltres, la prestació dels serveis sol·licitats i el compliment de les nostres obligacions legals. Així mateix, tractarem les vostres dades per mantenir-vos informat sobre les nostres promocions i serveis i a efectes de qualitat.

En cas de tenir el vostre consentiment, les imatges preses durant les activitats podran ser difoses en qualsevol tipus de publicitat, promoció, publicació, Internet inclòs, mailing, televisió i premsa, o qualsevol altre mitjà amb finalitats informatives sobre les activitats de la Fundació.
Finalment, per raons de seguretat, necessitam saber qui accedeix a les instal·lacions del museu, per la qual cosa tractarem les vostres dades per realitzar un control d’accés.

Durant quant de temps conservarem les vostres dades?

De manera general, conservarem les vostres dades durant la vigència de la relació que mantingueu amb nosaltres i, en tot cas, durant els terminis prevists a les disposicions legals aplicables i durant el temps necessari per atendre possibles responsabilitats nascudes d’aquest tractament. Cancel·larem les vostres dades quan ja no siguin necessàries o pertinents per a les finalitats per a les quals foren sol·licitades. Les dades tractades amb finalitats comercials es conservaran vigents mentre no en sol·liciteu l’eliminació.

Base jurídica dels tractaments

La base jurídica per al tractament de les vostres dades personals és la gestió de la relació contractual amb els nostres clients i usuaris, el compliment de les nostres obligacions legals, a més del nostre interès legítim a promocionar i millorar els nostres productes o serveis i, si així ho heu indicat, la vostra autorització per rebre les nostres comunicacions per mitjans electrònics. Per a la presa i difusió de les imatges de les activitats, la base jurídica és el vostre consentiment.

La legitimació per dur a terme el control d’accés és el nostre interès legítim a vetllar per la seguretat de les instal·lacions del museu.

A qui podem comunicar les vostres dades?

Les vostres dades només es comunicaran a tercers per obligació legal o quan sigui necessari per a la prestació dels serveis sol·licitats.
Pel que fa a la presa d’imatges, es podran difondre en qualsevol tipus de publicitat, promoció, publicació, Internet inclòs, mailing, televisió i premsa, o qualsevol altre mitjà amb finalitats informatives sobre les activitats de la Fundació, amb la qual cosa seran accessibles al públic.

Quins són els vostres drets?

Teniu dret a obtenir confirmació de si tractam o no les vostres dades personals i, en aquest cas, d’accedir-hi. Podeu, igualment, sol·licitar que es rectifiquin les vostres dades quan siguin inexactes, o que es completin les dades incompletes, a més de sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat per a la qual foren recollides.

En determinades circumstàncies, podreu sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades. En aquest cas, només tractarem les dades afectades per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions o amb vista a la protecció dels drets d’altres persones.

En determinades condicions i per motius relacionats amb la vostra situació particular, podreu igualment oposar-vos al tractament de les vostres dades. En aquest cas, deixarem de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos que prevalguin sobre els vostres interessos, drets i llibertats, o per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.

Podeu revocar el consentiment que haguéssiu prestat per a determinades finalitats, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la retirada, i presentar una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Us informam que el Reglament Europeu de Protecció de Dades Personals us reconeix igualment el dret a la portabilitat de les vostres dades.

Per sol·licitar la baixa dels tractaments amb finalitats comercials, podeu enviar un correu electrònic a l’adreça electrònica següent: museu@esbaluard.org.

Per exercir els vostres drets, ens heu de remetre una sol·licitud acompanyada d’una còpia del vostre document nacional d’identitat, o d’un altre document vàlid que us identifiqui, per correu postal o electrònic a les adreces indicades a l’apartat: Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

Podeu obtenir més informació sobre els vostres drets i com exercir-los a la pàgina de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades a:
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/derechos/index-ides-idphp.php

POLÍTICA DE PRIVACITAT CONCURSOS

Llegiu, per favor, detingudament aquesta política de privacitat. Hi trobareu informació important sobre el tractament de les vostres dades personals i els drets que us reconeix la normativa vigent en la matèria.

Si teniu dubtes o necessitau qualsevol aclariment pel que fa a la nostra Política de privacitat o als vostres drets, podeu contactar amb nosaltres a través dels canals que s’indiquen més endavant.

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

Responsable: FUNDACIÓ ES BALUARD MUSEU D’ART MODERN I CONTEMPORANI DE PALMA
Adreça postal: Plaça Porta de Santa Catalina, 10 07012 Palma
Telèfon: (+34) 971908200
Correu electrònic: museu@esbaluard.org

Per a què tractarem les vostres dades?

Les dades dels nostres visitants seran tractades per a la gestió del concurs i per posar-nos en contacte amb el guanyador per remetre-li el premi.

Durant quant de temps conservarem les vostres dades?

De manera general, conservarem les vostres dades durant la vigència del concurs i el temps necessari per fer efectiu el premi. Cancel·larem les vostres dades quan finalitzi aquest procés.

Base jurídica dels tractaments

La base jurídica per al tractament de les vostres dades personals és la vostra pròpia participació en el concurs.

A qui podem comunicar les vostres dades?

Les vostres dades només es comunicaran a tercers per obligació legal o quan sigui necessari per facilitar-vos el premi.

Quins són els vostres drets?

Teniu dret a obtenir confirmació de si tractam o no les vostres dades personals i, en aquest cas, d’accedir-hi. Podeu, igualment, sol·licitar que es rectifiquin les vostres dades quan siguin inexactes, o que es completin les dades incompletes, a més de sol·licitar-ne l’eliminació quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat per a la qual foren recollides.

En determinades circumstàncies, podreu sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades. En aquest cas, només tractarem les dades afectades per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions o amb vista a la protecció dels drets d’altres persones.

En determinades condicions i per motius relacionats amb la vostra situació particular, podreu igualment oposar-vos al tractament de les vostres dades. En aquest cas, deixarem de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos que prevalguin sobre els vostres interessos, drets i llibertats, o per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.

Podeu revocar el consentiment que haguéssiu prestat per a determinades finalitats, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la retirada, i presentar una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Us informam que el Reglament Europeu de Protecció de Dades Personals us reconeix igualment el dret a la portabilitat de les vostres dades.

Per exercir els vostres drets, ens heu de remetre una sol·licitud acompanyada d’una còpia del vostre document nacional d’identitat, o d’un altre document vàlid que us identifiqui, per correu postal o electrònic a les adreces indicades a l’apartat: Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

Podeu obtenir més informació sobre els vostres drets i com exercir-los a la pàgina de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades a:
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/derechos/index-ides-idphp.php

POLÍTICA DE PRIVACITAT VIDEOVIGILÀNCIA

Llegiu, per favor, detingudament aquesta política de privacitat. Hi trobareu informació important sobre el tractament de les vostres dades personals i els drets que us reconeix la normativa vigent en la matèria. Ens reservam el dret d’actualitzar la nostra política de privacitat en qualsevol moment amb motiu de decisions empresarials, com també per complir amb eventuals canvis legislatius o jurisprudencials. Si teniu dubtes o necessitau qualsevol aclariment pel que fa a la nostra Política de privacitat o als vostres drets, podeu contactar amb nosaltres a través dels canals que s’indiquen més endavant.

Podeu sol·licitar una còpia d’aquesta política per conservar-la.

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

Responsable: FUNDACIÓ ES BALUARD MUSEU D’ART MODERN I CONTEMPORANI DE PALMA
Adreça: Plaça de la Porta de Santa Catalina, 10 07012 Palma

Quina informació personal obtenim?

Les dades que tractam són les que s’obtenen de les càmeres de videovigilància instal·lades per a la seguretat de les instal·lacions.
Per a què tractarem les vostres dades? Tractarem les dades captades amb finalitats de videovigilància i de seguretat de les instal·lacions.
Durant quant de temps conservarem les vostres dades? Les dades es cancel·laran en el termini màxim d’un mes, que es comptarà a partir del moment en què van ser captades, sense perjudici de conservar-les durant els terminis prevists en les disposicions legals aplicables, per exemple, per acreditar la comissió d’actes que atemptin contra la integritat de persones, béns o instal·lacions.

Base jurídica dels tractaments

La base jurídica per al tractament de les dades captades a través del sistema de videovigilància és l’interès legítim de vetllar per la seguretat de les instal·lacions.

A qui podem comunicar les vostres dades?

No es comunicaran les vostres dades a tercers, exceptuant l’empara legal.

Quins són els vostres drets?

Teniu dret a obtenir confirmació de si tractam o no les vostres dades personals i, en aquest cas, d’accedir-hi. Podeu igualment sol·licitar que es rectifiquin les vostres dades quan siguin inexactes, o que es completin les dades incompletes, a més de sol·licitar-ne l’eliminació quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat per a la qual van ser recollides. En determinades circumstàncies, podreu sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades. En aquest cas, només tractarem les dades afectades per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions o amb vista a la protecció dels drets d’altres persones. En determinades condicions i per motius relacionats amb la vostra situació particular, podreu igualment oposar-vos al tractament de les vostres dades. En aquest cas, deixarem de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos que prevalguin sobre els vostres interessos, drets i llibertats, o per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions. Així mateix, i amb algunes condicions, podreu sol·licitar la portabilitat de les vostres dades per a que es puguin transmetre a un altre responsable per al seu tractament. Per exercir els vostres drets, ens heu de remetre una sol·licitud acompanyada d’una còpia del vostre document nacional d’identitat, o d’un altre document vàlid que us identifiqui, per correu postal o electrònic a les adreces indicades a l’apartat: Qui és el responsable del tractament de les vostres dades? Podeu obtenir més informació sobre els vostres drets i com exercir-los a la pàgina de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades a: http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/derechos/index-ides-idphp.php

POLÍTICA DE PRIVACITAT WEB

Última modificació: juny 2018

Aquesta política de privacitat s’aplica a la web www.esbaluard.org. Per favor, llegiu-la detingudament. Hi trobareu informació important sobre el tractament de les vostres dades personals i els drets que us reconeix la normativa vigent en la matèria.

Ens reservam el dret d’actualitzar la nostra política de privacitat en qualsevol moment amb motiu de decisions empresarials, com també per complir amb eventuals canvis legislatius o jurisprudencials. Si teniu dubtes o necessitau qualsevol aclariment sobre la nostra Política de privacitat o els vostres drets, podeu contactar amb nosaltres a través dels canals que s’indiquen més endavant.

Manifestau que les dades que ens facilitau, ara o en el futur, són correctes i veraces i us comprometeu a comunicar-nos-en qualsevol modificació. En cas que proporcioneu dades de caràcter personal de tercers, us comprometeu a obtenir el consentiment previ dels afectats i a informar-los sobre el contingut d’aquesta política.

De manera general, els camps dels nostres formularis assenyalats com a obligatoris s’han de complimentar necessàriament per poder tramitar les vostres sol·licituds.

1. Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

El responsable del tractament de les dades personals recollides en aquesta web és:
Responsable: FUNDACIÓ ES BALUARD MUSEU D’ART MODERN I CONTEMPORANI DE PALMA
Adreça postal: Plaça Porta de Santa Catalina, 10 07012 Palma
Telèfon: (+34) 971908200
Correu electrònic: museu@esbaluard.org

2. Quina informació personal obtenim?
Les dades que tractam són les que s’obtenen:

  • Dels formularis que complimenteu i de les sol·licituds que formuleu a la web, per exemple, quan decidiu fer una contribució a través del nostre formulari d’“Amics d‘Es Baluard” o sol·licitau rebre el nostre newsletter.
  • D’analítiques obtingudes a partir de la navegació d’usuaris de la web.

Les dades que obtenim són les que ens proporcionau directament o les que ens proporcionen tercers que tramiten peticions en el vostre nom.
Les categories de dades que tractam consisteixen, típicament, en:

  • Dades identificatives i de contacte, DNI o passaport;
  • Dades de característiques personals, com ara idioma, gènere, data de naixement i nacionalitat;
  • Dades econòmiques i de transaccions;
  • Dades relacionades amb la vostra navegació, per exemple, l’adreça IP des de la qual us connectau a la web, weblogs, pàgines visitades o accions realitzades a la web. Per tractar aquestes dades utilitzam cookies i tecnologies similars que poden implicar el rastreig de la vostra navegació. Trobareu més informació a la nostra política de cookies, disponible a www.esbaluard.org.
  • Dades relatives al vostre historial de reserves i de contacte amb el grup.

3. Per a què tractarem les vostres dades?

Les dades dels nostres usuaris seran tractades per a la gestió de la relació que hi mantinguem, l’atenció a les seves sol·licituds i consultes, l’administració i la gestió de la seguretat de la web i el compliment de les nostres obligacions legals. Aquestes dades seran igualment tractades amb finalitats analítiques i de millora de la qualitat dels nostres serveis. Així mateix, tractarem les vostres dades per a l’enviament de comunicacions comercials.

4. Durant quant de temps conservarem les vostres dades?

De manera general, conservarem les vostres dades durant la vigència de la relació que mantingueu amb nosaltres i, en tot cas, durant els terminis prevists a les disposicions legals aplicables, per exemple, en matèria comptable i fiscal, i durant el temps necessari per atendre possibles responsabilitats nascudes d’aquest tractament. Cancel·larem les vostres dades quan ja no siguin necessàries o pertinents per a les finalitats per a les quals foren sol·licitades. Els logs d’accés a àrees restringides de la web es cancel·laran un mes després d’haver-se creat. Es cancel·larà la informació relacionada amb la navegació una vegada finalitzada la connexió web i realitzades les estadístiques. Les dades tractades amb finalitats comercials es conservaran vigents mentre no en sol·liciteu l’eliminació.

5. A qui podem comunicar les vostres dades?

Les vostres dades només es comunicaran a tercers per obligació legal, amb el vostre consentiment, o quan la vostra petició impliqui tal comunicació.

6. Base jurídica dels tractaments

La base jurídica per al tractament de les vostres dades personals és la gestió de la relació jurídica amb els nostres usuaris, el compliment de les nostres obligacions legals, a més del nostre interès legítim a gestionar la seguretat i la qualitat de la web i promocionar els nostres serveis.

7. Quins són els vostres drets?

Teniu dret a obtenir confirmació de si tractam o no les vostres dades personals i, en aquest cas, d’accedir-hi. Podeu, igualment, sol·licitar que es rectifiquin les vostres dades quan siguin inexactes, o que es completin les dades incompletes, a més de sol·licitar-ne l’eliminació quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat per a la qual foren recollides.

En determinades circumstàncies, podreu sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades. En aquest cas, només tractarem les dades afectades per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions o amb vista a la protecció dels drets d’altres persones. En determinades condicions i per motius relacionats amb la vostra situació particular, podreu igualment oposar-vos al tractament de les vostres dades. En aquest cas, deixarem de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos que prevalguin sobre els vostres interessos, drets i llibertats, o per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions. Així mateix, i amb algunes condicions, podreu sol·licitar la portabilitat de les vostres dades per tal que es transmetin a un altre responsable per al seu tractament.

Podeu revocar el consentiment que haguéssiu prestat per a determinades finalitats, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la retirada, i presentar una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Per sol·licitar la baixa dels tractaments amb finalitats comercials, podeu enviar un correu electrònic a l’adreça electrònica següent: museu@esbaluard.org.

Per exercir els vostres drets, ens heu de remetre una sol·licitud acompanyada d’una còpia del vostre document nacional d’identitat, o d’un altre document vàlid que us identifiqui, per correu postal o electrònic a les adreces indicades a l’apartat: Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

Podeu obtenir més informació sobre els vostres drets i com exercir-los a la pàgina de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades a http://www.agpd.es.