Pòster

Una de les formes de participació activa en les jornades és presentant un pòster en relació a un dels eixos temàtics de les taules de treball.

La presentació d’un pòster significa l’automàtica vinculació a la taula de treball relacionada amb el seu eix temàtic. Els autors dels pòsters disposaran de 7 minuts a l’inici de la dinàmica de les taules de treball per a la seva exposició.

S’acceptaran un màxim de 2 pòsters per taula.

Els pòsters seleccionats seran exposats a la zona de documentació.

Eixos temàtics:

Bloc A – Transversalitats intrainstitucionals

 • Comissariat educatiu
 • Cartografia de les educadores de museus
 • Investigació en educació en museus
 • Comunicació + Educació

Bloc B – La transversalitat cap a l’àmbit social

 • Accessibilitat / Museus inclusius
 • Participació
 • Temes transversals
 • Educació vs Entreteniment

(Veure més detalls dels temes a: taules de treball)

Condicions per participar amb un pòster:

 • Estar inscrit a les jornades
 • Presentació prèvia d’un abstract i selecció del mateix pel comitè científic del congrés

Indicacions per l’abstract:

 • Extensió màxima: 450 paraules
 • Idioma: castellà
 • Enviament en PDF
 • Dades identificatives: títol, autors, centre (si és el cas) i eix temàtic al qual es vincula entre els proposats
 • Estructura: objectius, metodologia i desenvolupament, resultats i comentaris, conclusions, i referències. L’estructura es pot adaptar per donar cabuda a propostes de caràcter teòric
 • S’admetran un màxim de 2 treballs per autor
 • Enviament per correu electrònic a: 20deac@esbaluard.org
 • Data límit d’enviament: 22 de juliol de 2019
 • Data de notificació d’abstracts seleccionats: 30 de juliol de 2019

Orientacions per a la realització dels pòsters:

 • Format obligatori 45cm x 70cm (vertical)
 • Enviament en PDF
 • El text haurà de destacar sobre el fons i la informació  s’ha de veure clarament a una certa distància. Es recomana utilitzar colors contrastats i mesures tipogràfiques que permetin la seva lectura
 • Estructura: dades identificatives (títol, autors, centre i eix temàtic), objectius, metodologia i desenvolupament, resultats i comentaris, conclusions,  i referències
 • Enviament per correu electrònic a: 20deac@esbaluard.org
 • Data límit d’enviament: 8 de setembre de 2019

Els treballs que no s’ajustin al format indicat o siguin enviats fora de termini NO seran acceptats.

La recollida dels pòsters impresos per part dels autors es realitzarà el 5 d’octubre abans de iniciar les taules de treball.