Programa

3 octubre | Transversalitats intrainstitucionals

 • 9:00h. Arribada i acreditacions.
 • 9:30h. Benvinguda i obertura de les jornades.
 • 10:00h. Nora Sternfeld. Educadora d’art i comissària, catedràtica d’estudis documenta a Kunsthochschule Kassel. Ponència marc sobre les transversalitats dins la institució amb especial èmfasi en relacionar mediació i comissariat educatiu.
 • 11:00h. Pausa – cafè.
 • 11:30h. Victoria Gil Delgado. Responsable de programes educatius del CA2M Centro de Arte Dos de Mayo (Móstoles, Madrid). Cas pràctic de les relacions entre comissariat i educació en el si de la institució.
 • 12.15h. Leanne Turvey. Responsable Programa Escolar i de Professorat de l’Àrea d’Educació de Tate Modern (Londres). Cas pràctic sobre com abordar la transversalitat des del propi equip educatiu i els seus col·laboradors i amb la resta d’àrees del museu.
 • 13:00h. Taula rodona amb Nora Sternfeld, Victoria Gil Delgado i Leanne Turvey. Modera: Pablo Martínez. Cap de Programes del Museu d’Art Contemporani de Barcelona MACBA.
 • 13:45h. Dinar.
 • 16:00h – 20:00h. Sortides. Visites amb l’objectiu de conèixer la realitat museística de Mallorca i els seus diversos programes educatius

4 octubre | La transversalitat cap a l’àmbit social

 • 10:00h. Javier Rodrigo. Coordinador de Transductores, plataforma sobre mediació, cultura i investigació. Museus / economies comunitàries / ecosistemes saludables: reptes i potències de les ecologies de les institucions culturals. Ponència marc sobre la interacció dels museus en l’àmbit social.
 • 11:00h. Pausa – cafè.
 • 11:30h. Leire San Martin. Responsable de Mediació de Tabakalera, Centro Internacional de Cultura Contemporánea (San Sebastián). Cas pràctic de xarxes socials i culturals teixides des del marc de la institució.
 • 12:15h. Carles García. Director de Museu del Ter (Manlleu, Barcelona). Cas pràctic de treball amb la comunitat i connexió amb l’entorn social.
 • 13:00h. Taula rodona amb Javier Rodrigo, Leire San Martin i Carles García. Modera: Pablo Coca. Àrea de Didàctica de l’Expressió Plàstica. Universidad de Valladolid.
 • 13:45h. Dinar.
 • 16:00h. – 20:00h. Sortides. Visites amb l’objectiu de conèixer la realitat museística de Mallorca i els seus diversos programes educatius.
 • 20.30h. Cena finger food. Pati central del museu (opcional a l’hora de realitzar la inscripció).

5 octubre | Conclusions

 • 10:00h. Conferència de clausura – Mônica Hoff. Artista, comissària i investigadora.
 • 11:00h. Pausa – cafè.
 • 11:30h. Taules de treball I.
 • 12:30h. Taules de treball II.
 • 13:30h. Presentació de conclusions.