Taules de treball

A partir d’una dinàmica de taules de treball rotatòries i de participació s’obtindran les conclusions de les jornades de forma col·laborativa.

Es proposen 8 taules de treball dividides en dos blocs, els mateixos sobre els quals s’ha centrat el programa: 4 taules per transversalitats intrainstitucionals i 4 per la transversalitat cap a l’àmbit social.

Cada taula de treball tindrà un tema assignat sobre el qual debatre en relació al bloc al qual pertanyi i comptarà amb una persona com a dinamitzadora de taula i una altra com a relatora.

Es participarà en un total de 2 taules, una per bloc temàtic. En el moment de formalitzar la inscripció a les jornades s’hauran de seleccionar les taules de treball en les quals participar per ordre de preferència. Ja que les taules de treball tenen un aforament limitat, la distribució a les mateixes es farà per ordre d’inscripció.

Els temes a triar són els que apareixen a continuació:

Bloc A – Transversalitats intrainstitucionals

Comissariat educatiu. Dinamitza: Pablo Coca. Àrea de Didàctica de l’Expressió Plàstica. Universidad de Valladolid
Relata: Nerea Hernández (Tabakalera)

 • Recerca de noves narratives en museus.
 • Experiències de col·laboració entre els departaments educatius i  projectes / departaments comissarials.
 • Efectes del comissariat educatiu en l’experiència dels públics del museu.
 • Experiències de co-comissariat. Projectes de comissariat educatiu elaborats juntament amb col·lectius socials, comissaris, artistes i públics.

Cartografia de les educadores de museus. Dinamitza i relata: TAULA. Associació d’educadores de Mallorca
Relata: caterina Ramon (Museu de Mallorca)

 • Professionalització de les educadores de museus (formació, experiència, etc.).
 • Diversificar els perfils per provocar canvis dins de la institució.
 • Situació laboral: personal contractat, externalització de serveis, col·laboracions puntuals, pràctiques i voluntariat.
 • Auge de les associacions d’educadores.

Investigació en educació en museus. Dinamitza: Pablo Martínez. Cap de Programes. Museu d’Art Contemporani de Barcelona MACBA
Relata: Belén Sola (MUSAC)

 • Implementació de noves metodologies i processos.
 • Avaluacions efectives.
 • Sostenibilitat dels projectes i les col·laboracions.
 • Projectes editorials.

Comunicació + Educació. Dinamitza: Mireia Mayolas. Cap de l’Àrea d’Educació i Activitats. Museu Marítim de Barcelona
Relata: Sebastià Mascaró (mediador cultural)

 • Noves dinàmiques de divulgació de continguts (participació del públic en el procés de difusió).
 • Interdisciplinarietat en la comunicació de la cultura i el patrimoni.
 • Tecnologia i innovació educativa.

Bloc B – La transversalitat cap a l’àmbit social

Accessibilitat / Museus inclusius. Dinamitza: Encarna Lago. Gerent. Rede Museística Provincial de Lugo
Relata: Maria del Mar Gaita (Consell de Mallorca)

 • Disseny universal en el marc del museu.
 • Estratègies d’accessibilitat física, sensorial, cognitiva.
 • Experiències amb col·lectius vulnerables o en risc d’exclusió social.
 • El museu fora del museu (residències, hospitals, centres penitenciaris, etc.).

Participació. Dinamitza: Vito Gil-Delgado. Una de les responsables de programes educatius. CA2M Centro de Arte Dos de Mayo
Relata: Carles García (Museu del Ter)

 • Activació dels públics en la construcció i participació dels discursos.
 • Connexions i xarxes: col·laboració en el teixit social i associatiu pròxim.
 • Territoris: espais de proximitat amb el barri, però també apostar per la descentralització, el món rural, les zones més remotes.
 • Projectes col·laboratius: sinèrgies a llarg termini amb la comunitat educativa, mediadors, col·lectius socials i juvenils.
 • Gestió del capital generat (processos i resultats) en el processos col·laboratius.

Temes transversals. Dinamitza: Leire San Martin. Responsable de Mediació. Tabakalera, Centro Internacional de Cultura Contemporánea
Relata: Irene Llácer (IVAM)

 • El museu connectat amb problemàtiques i realitats actuals.
 • El paper del museu davant diferents canvis socials: globalització, polarització de la societat, la interculturalitat, les qüestions de gènere i la sostenibilitat.

Educació vs Entreteniment. Dinamitza: Javier Rodrigo. Coordinador. Transductores, plataforma sobre mediació, cultura i investigació
Relata: Julia R. Gallego (MUSAC)

 • El museu més enllà de l’economia del turisme i les indústries creatives (turistització, parcs temàtics, entreteniment).
 • Els perills de la simplificació de continguts.
 • Competència entre el món «analògic» i el digital / virtual.
 • D’espais de recolliment i contemplació a parcs d’atraccions sobresaturats.